หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2566

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
รายชื่อ
ผู้เข้าอบรม
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การพัฒนา RESTful API รุ่นที่ 3
30/01/2023
03/02/2023
07/02/2023
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การบูรณการข้อมูลด้วย SQL Server Integration Service
23/01/2023
27/01/2023
31/01/2023
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Workshop on Create Student Engagement Using Mentimeter
12/01/2023
17/01/2023
18/01/2023
100
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สำหรับผู้บุคลากร)
09/01/2023
11/01/2023
12/01/2023
300
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Microsoft Benefits for TU
08/12/2022
15/12/2022
16/12/2022
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การใช้งาน SPSS
23/11/2022
28/11/2022
29/11/2022
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Adobe Express รุ่นที่ 1
01/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
100
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Microsoft Power BI - Basic and Intermediate รุ่นที่ 2
10/10/2022
18/10/2022
19/10/2022
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Microsoft Power Automate รุ่นที่ 1
03/10/2022
11/10/2022
12/10/2022
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Microsoft Power App รุ่นที่ 1
26/09/2022
04/10/2022
05/10/2022
50