หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/63
10/06/2020
14/06/2020
16/06/2020
30
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Microsoft Teams ครั้งที่ 6/63
14/05/2020
23/05/2020
25/05/2020
250
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Microsoft Teams ครั้งที่ 5/63
12/05/2020
20/05/2020
22/05/2020
250
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Microsoft Teams ครั้งที่ 4/63
12/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
250
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Microsoft Teams ครั้งที่ 3/63
29/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
10
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Microsoft Teams ครั้งที่ 2/63
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
14
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบปฏิบัติงาน(TaskPPPs) สำหรับ หัวหน้างาน และ Admin นะรุ่นที่ 1 ลงได้หน่วยงานละ 3 ท่านเท่านั้น พบกันที่ Microsoft TEAMS ชื่อกลุ่ม "TU TaskPPPs"
09/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
100
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Microsoft Teams ครั้งที่ 1/63
30/03/2020
01/04/2020
03/04/2020
250
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การพัฒนา RESTful API รุ่นที่ 2
16/03/2020
24/03/2020
26/03/2020
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบแจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2
17/02/2020
25/02/2020
27/02/2020
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
11/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
11/02/2020
20/02/2020
25/02/2020
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
11/02/2020
20/02/2020
24/02/2020
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้ Office 365 รุ่นที่ 5 สำหรับศูนย์ลำปาง
27/01/2020
07/02/2020
12/02/2020
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบแจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ระดับหน่วยงาน-เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน หน่วยงานละ 1 ท่านเท่านั้น
27/01/2020
04/02/2020
06/02/2020
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หน่วยงานละ 2 ท่าน)
20/01/2020
31/01/2020
05/02/2020
110
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้งาน LINE Official Account การสร้าง ChatBot
02/12/2019
13/12/2019
18/12/2019
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
SQL Server 2016 for Programmer
18/11/2019
27/11/2019
29/11/2019
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การใช้เครื่องมือจัดการกระบวนงาน (K2-Business Process) สำหรับผู้บริหาร / หัวหน้างาน
15/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
30