หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2564

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Microsoft Teams ครั้งที่ 1/64
08/01/2021
13/01/2021
15/01/2021
100
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แนะนำการใช้งานและสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม MATLAB Campus Wide License (หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน)
14/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
30
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft Power BI - Basic and Intermediate
09/11/2020
25/11/2020
27/11/2020
30