หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2565

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
รายชื่อ
ผู้เข้าอบรม
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Adobe Premiere Pro cc2020 รุ่นที่ 1
15/08/2022
28/08/2022
30/08/2022
50
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Adobe illustrator cc2020 รุ่นที่ 1
08/08/2022
21/08/2022
23/08/2022
50
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Adobe lightroom cc2020 รุ่นที่ 1
01/08/2022
14/08/2022
16/08/2022
50
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Adobe Photoshop cc2020 รุ่นที่ 1
25/07/2022
07/08/2022
09/08/2022
50
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
ThingSpeak for IoT Application Using MATLAB and Simulink
04/07/2022
17/07/2022
19/07/2022
50
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Building MATLAB Apps with App Designer
20/06/2022
03/07/2022
05/07/2022
50
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB
06/06/2022
19/06/2022
21/06/2022
50
ยังไม่เปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
Using MATLAB in Open Science
30/05/2022
10/06/2022
14/06/2022
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การพัฒนา RESTful API รุ่นที่ 2
16/05/2022
27/05/2022
31/05/2022
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
ประชาพิจารณ์ “ร่าง”แผนปฏิบัติการดิจิทัล 2566-2568 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
05/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
200
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การบริหารจัดการ cookies ของเว็บไซต์
20/04/2022
25/04/2022
26/04/2022
200
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
PDPA Awareness กับการนำมาใช้ใน มธ.
14/03/2022
28/03/2022
30/03/2022
300
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ เจ้าหน้าที่ มธ.
14/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
200
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การใช้ Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
17/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
300
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การใช้ Office 365 รุ่นที่ 6
17/11/2021
28/11/2021
29/11/2021
300
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
แสดง
การนำ Dugga digital assessment สำหรับการสอบแบบออนไลน์
01/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
50